Hjem

Styre

Bli medlem

Kontingent

Generalforsamling

Statutter

Lenker

Begivenheter

 

Norsk slavistforbund

 

 

 

Norsk slavistforbund er en forening for norske slavister og baltologer, dvs. forskere og lærere i de slaviske og baltiske språk, litteraturer og kulturer.

Norsk slavistforbund er medlem av Nordisk slavistforbund og representert i Den internasjonale slavistkomité.

Medlemmene mottar fagtidsskriftet Scando-Slavica og invitasjon til å delta på de nordiske slavistmøtene (hvert tredje eller fjerde år) og de internasjonale slavistkongressene (hvert femte år). Neste nordiske slavistmøte arrangeres i Stockholm 2016. Neste internasjonale slavistkongress finner sted i Minsk i 2013.

Fra 2011 tilbyr Universitetsforlaget Norsk Slavistforbunds medlemmer spesialpris på personlige abonnementer på tidsskriftet Nordisk Østforum (http://www.idunn.no/ts/nof). For å tegne abonement send e-post til abonnement@universitetsforlaget.no. Oppgi navn, adresse, e-post, og angi også "Norsk Slavistforbund". Som abonnent får man fri tilgang på nye og tidligere publiserte utgaver av tidsskriftet på http://www.idunn.no/.

Fra 2014 utgir Norsk Slavistforbund i samarbeid med UiT det vitenskapelige tidsskriftet Poljarnyj Vestnik.

Norsk slavistforbund ble opprettet i 1977 som en fortsettelse av Den norske slavistforening.