De nordnorske hekseprosessene 1593-1695

Listen viser mennesker tiltalt for trolldom i de tre nordnorske fylkene
med angivelse av navn, hjemsted, type straff og år for endelig dom.

Listen skal betraktes som fullstendig, men kan bli revidert –

dette gjelder særlig sakene fra Nordland der kildegrunnlaget for enkelte av

sakene, er svært usikkert.

 

Utarbeidet av Rune Blix Hagen, Institutt for historie og religionsvitenskap,

UiT Norges arktiske universitet 

 

 

(Copyright: Rune Blix Hagen 2004-2021)

 

NORDLAND

Halstein Garp

Helgeland

Dødsdom

160?

Skaner Karin

Helgeland

Dødsdom

160?

Olluff Baardsøn

Sør-Fold

Dødsdom

1615

Mallene Nilsdatter   

Bodø

Dødsdom

1615

Mikkel

Lurøy

Bot, forvisning

1618

Augustinus Olsson Palte

Landegode, Bodø

Bot

1625

En trollmann

Helgeland

Dødsdom

1625

Guri Bendiksdatter

Beiarn

Dødsdom

1633

Ole Kolbjørnsen

Andenes

Dødsdom

1638

Anna, kona til Ole

Andenes

Dødsdom

1638

Herleiv

Vesterålen

Dødsdom

1638

Tre fanger

(meget usikkert kildegrunnlag)

Helgeland

Dødsdom

1640

 Kirsten Andersadatter

Lofoten

Dødsdom

1643

Marit Olufsdatter

Andenes

Dødsdom

164?

Atskillige fanger (minst tre)

Uviss

Dødsdom

1645

Karen Pedersdatter

Vågan

Bot, kirketukt

1659

Maren Sørsand

Øksnes, Vesterålen

Dødsdom

1661

Ei kone (samme kvinne som i 1659)

Vesterålen

Uviss

1666

Synnøve Bjørnsdatter

Borge, Lofoten

Pisking, forvisning

1690

 

Kildegrunnlag:

Stort sett lensregnskapene for Nordlandene og Lagtingsprotokoller fra Finnmark og Nordlandene,

Statsarkivet i Tromsø.

Flere av sakene er under revisjon på grunn av sviktende kildegrunnlag.

 

Litteratur:

 

Hagen, Rune Blix. ”Trolldomsforfølgelse i Nord-Norge på 1600-tallet” i Ottar nr.1-2001.

 

Hagen, Rune Blix. ”Hekser i Nordland. Forfølgelse av trollfolk i Nordland” i
            Salten Slekt, Bodø, Årgang 9, Nr.3, mai 2001: 13-24.

 

Hagen, Rune Blix. ”Forfølgelse av trollfolk i nordre Nordland”
Årbok for Andøy 2005, s.18-20.

 

Kiil, Alf. ”Trolldomssaker fra Nordland”, Håløygminne Bind IV,

             nr. 1 og 2, 1934 (158-165 og 180-185).

 

TROMS

Kolben Thosten

Kaldfjord

Dødsdom

1609

Oluff Ammuindtsøn

Kaldfjord

Dødsdom

1609

Oluff Amuindtsøns kone

Kaldfjord

Dødsdom

1609

Kirsten Anderdatter

Senja

Dødsdom

1620

Trollkone

Tromsø

Dødsdom

1623

Trollkvinne

Senja

Dødsdom

1636

Tre samer

Tromsø

Dødsdom

1639

Anne Tollefsdatter

Karlsøy

Dødsdom

1647

Hans Pedersen

Karlsøy

Dødsdom

1647

Sigrid på Steinsland

Skånland

Dødsdom

165?

Johanne Nilsdatter

Kvæfjord

Dødsdom

1695

 

Kildegrunnlag:

Lensregnskaper for Nordlandene (mikrofilm, Statsarkivet i Tromsø)

 

Litteratur:

Hagen, Rune Blix: ”Trolldomsprosessene i Senjen- og Tromsø fogderi”
            og ”Kvæfjord 1695 - siste heksebål i Norge” Begge i

            Europas hekseprosesser og trolldomsforfølgelsene i Troms
            Trondarnes Distriktsmuseums skriftserie nr.3 -2002

            (24-35 og 36-39).

 

Hagen, Rune Blix og Per Einar Sparboe. ”Tromsø - der trollfolk møtes og brennes”
Tromsøboka - den andre 2000: 48-56.

 

Hagen, Rune Blix. Rettslig forfølgelse av trollfolk i Nordlandene. Et forsøk på en kartlegging av hekseprosesser i Troms og Nordland på 1600-tallet, trykt i Lise Esborg og Dirk Johannsen (red.) «en vild endevending av al virkelighet», Norsk Folkeminnesamling i hundre år, Novus forlag 2014: 237-246.

 

Finnmark – Tiltalte trollfolk 1593-1692 (endelig dom)

 

Olof Mårthensson                        Utsjokk              Bot              1593

Neudoioch                                   Utsjokk              Bot              159?

(begge samene er bøtelagt av dansk fogd)

Kristen Skredder

Vardø

Dødsdom

1601

Morten Olsen Finn

Varanger/Vardø

Dødsdom

1601

Peder Mand

Sværholt/Kjelvik

Dødsdom

1610

Gamle Zare

Kjelvik

Dødsdom

1610

Mons Storebarn

Kjelvik

Dødsdom

1610

Mons Andersen

Kjelvik

Dødsdom

1610

Anne (Laurits Pedersens kone)      

Kjelvik

Dødsdom

1610

Lisbeth (Peder Torfindsens)

Makkaur

Dødsdom

1612

Niels Jonsen

Hjelmsøy

Dødsdom

1617

Karen (Finn-Kari) Edisdatter

Omgang

Dødsdom

1620

Kirsten Sørensdatter

Kiberg

Dødsdom

1621

Guri (Gøri) Oelsdatter

Lille-Ekkerøy

Dødsdom

1621

Guri Oluffdatter

Store-Ekkerøy

Dødsdom

1621

Kari Olufsdatter

Vardø

Dødsdom

1621

Mari Jørgensdatter

Kiberg

Dødsdom

1621

Ragnhild Olufsdatter

Vardø

Dødsdom

1621

Siri Knudsdatter

Vardø

Dødsdom

1621

Marit Olufsdatter

Kiberg

Dødsdom

1621

Lisbet Nilsdatter

Omgang

Dødsdom

1621

Inger (Torkild Andersens)

Hammerfest

Dødsdom

1621

Rasti Rauelsen

Hammerfest

Dødsdom

1621

Finn Thorsen

Hammerfest

Dødsdom

1621

Elsebe Knudsdatter

Kiberg

Dødsdom

1621

Anne Lauritsdatter

Vadsø

Dødsdom

1621

Mette Thorgiersdatter

Gåsnes

Frikjent

1621

Anne Edisdatter

Vardø

Dødsdom

1624

Elli Thorstensdatter

Hasvåg

Dødsdom

1624

Doritte Jensdatter

Hasvåg

Bot

1624

Gunnhild Olsdatter

Vardø

Dødsdom

1625

Oluff Mogensen

Hamningberg

Bot

1625

Torben Olsen

(dømt som medviter)

Hamningberg

Bot

1625

Jacob Pedersen

(dømt som medviter)

Hamningberg

Bot

1625

Karen Monsdatter

Vadsø

Dødsdom

1626

Marit Edisdatter

Kjelvik

Dødsdom

1626

Maren Christensdatter

Kjelvik

Utsatt

1626

Quive Baardsen, finn

Alta

Dødsdom

1627

Jacob Thomsen

Hasvåg

Frikjent

1628

Kaa Anne

Vardø

Bot

1628

Kari (Jetmund Sivertsens kone)

Vadsø

Dødsdom

1632

Synnøve (Anders Nordmørings)

Vadsø

Dødsdom

1632

Birgitte

Vardø

Utsatt

1632

Ingeborg Jørgensdatter ”Bruse”

Hamningberg

Dødsdom

1634

Kirsten, R. Sivertsens kone

Kiberg

Dødsdom

1634

Anne Mathisdatter

Ekkerøy

Dødsdom

1634

Marthe Oluf Mørings

Makkaur

Dødsdom

1634

Marte Thamisdatter

Makkaur

Dødsdom

1634

Sarve Pedersen

Kjelvik

Dødsdom

1634

Lisbet, (Oluf Nilsens kone)

Vardø

Dødsdom

1638

Mari Østens

Vardø

Dødsdom

1638

Nils Rastensen

Gåsnes

Dødsdom

1638

Solve Andersdatter

Gåsnes

Dødsdom

1638

Nils Sarresen

Porsanger

Dødsdom

1638

Sitzel Persdatter

Vadsø

Dødsdom

1638

Maren (Jon Dassis)

Vardø

Dødsdom

1638

Marri

Ekkerøy

Dødsdom

164?

Smeld Anne

Vadsø

Dødsdom

164?

Kirsten tøs

Vardø

Dødsdom

164?

Marthe (Torteins kone)

Hamningberg

Dødsdom

1645

Marthe? (Oluf Rasmussens kone)

Vardø

Dødsdom

1645

Maren Jacobsdatter

Vardø

Frikjent

1647

Peder Svendsen

(dømt som medviter)

Andsnes/Loppa

Bot, skrifte

1650

Gunhild Amondsdatter

Vadsø

Dødsdom

1652

Mette Danielsdatter

Vadsø

Ukjent

1652

Bodil Guttormsdatter

Vadsø

Dødsdom

1652

Baarne (Klokkerens kone)

Vadsø

Dødsdom

1652

Eli Sigvartsdatter

Ekkerøy

Dødsdom

1653

Bergitte Kristoffersdatter

Ekkerøy

Dødsdom

1653

Berit Johansdatter

Andersby

Dødsdom

1653

Synnøve Olsdatter

Vardø

Dødsdom

1653

Marit Andersdatter

Vardø

Dødsdom

1653

Bergitte Edisdatter

Vardø

Dødsdom

1653

Lisbet Povelsdatter

Kiberg

Dødsdom

1653

Anne Pedersdatter

Kiberg

Dødsdom

1653

Gjertrud Tronsdatter

Ekkerøy

Dødsdom

1653

Guri Eddisdatter

Kiberg

Ukjent

1653

Baarne Olsdatter

Syltevik

Dødsdom

1653

Kirsten Michelsdatter

Omgang

Frikjent

1653

Anne Bjørnsdatter

Berlevåg

Frikjent

1653

Berette

Gamvik/Omgang

Frikjent

1653

Berigette Simensdatter

Gamvik/Omgang

Frikjent

1653

Siri Tørresdatter

Stenvog

Frikjent

1653

Ingeborg Jonsdatter

Kjøllefjord

Frikjent

1653

Aagaatte Jacobsdatter

Kjøllefjord

Frikjent

1653

Anders Aall

(Trolldomsanklage, men dømt

for drap)

Loppa/Alta

Dødsdom

1654

Karen Jonsdatter

Kiberg

Dødsdom

1654

Oluff Olufsen

(dømt som medviter)

Kiberg

Bot, skrifte

1654

Inger Thieralsdatter

(dømt som medviter)

Kiberg

Bot, skrifte

1654

Peder dreng

(dømt som medviter)

Kiberg

Bot, skrifte

1654

Marit Rasmusdatter

Kiberg

Dødsdom

1654

Kirsten Olsdatter

Vardø

Dødsdom

1655

Siri Christoffersdatter

Vardø

Dødsdom

1656

Mari Thamisdatter

Vardø

Dødsdom

1656

Mette Nielsdatter

Vardø

Frikjent

1656

Dorte Laurtitsdatter

Vadsø

Dødsdom

1662

Maren Sigvaldsdatter

Vadsø

Dødsdom

1662

Ragnhild Klemetsdatter

Ekkerøy

Dødsdom

1662

Maren Mogensdatter

Ekkerøy

Dødsdom

1662

Marit Rasmusdatter

Vadsø

Dødsdom

1662

Marit Hemingsdatter

Ekkerøy

Dødsdom

1662

Sigrid Olsdatter

Kiberg

Dødsdom

1663

Ingeborg

Makkaur

Torturert i

Hjel

1663

Guri (Gurren)

Ekkerøy

Dødsdom

1663

Solve Nilsdatter

Andersby

Dødsdom

1663

Ellen Gundersdatter

Andersby

Dødsdom

1663

Karen Andersdatter

Vadsø

Dødsdom

1663

Margrete Jonsdatter

Vardø

Dødsdom

1663

Sigrid Jonsdatter

Vardø

Dødsdom

1663

Gundele Olsdatter

Vardø

Dødsdom

1663

Dorte Povelsdatter

Vardø

Torturert i

Hjel

1663

Barbra Olsdatter

Vadsø

Dødsdom

1663

Bodil Klausdatter

Ekkerøy

Dødsdom

1663

Birgitte Olufsdatter

Ekkerøy

Dødsdom

1663

Karen Olsdatter

Ekkerøy

Dødsdom

1663

Karen Iversdatter (åtte år)

Vadsø

Frikjent

1663

Ingeborg Iversdatter (barn)

Vadsø

Frikjent

1663

Maren Olufsdatter (12 år)

Vadsø

Tukthus

1663

Karen Nielsdatter (barn)

Vadsø

Frikjent

1663

Ragnhild Endrisdatter

Vadsø

Frikjent

1663

Giertrud Sivertsdatter

Vardø

Frikjent

1663

Kirsten Sørensdatter (barn?)

Vardø

Frikjent

1663

Karen Nielsdatter

Vardø

Frikjent

1663

Siri Pedersdatter (barn?)

Vardø

Frikjent

1663

Finde Elli

Andersby

Død under

Forvaring

1670

Magdalene Jacobsdatter

Andersby

Frikjent

1671

Maritte Gundersdatter

Hammerfest

Frikjent

1672

Lange Mogens Zarassen

Øksfjord/Loppa

Forvisning

1672

Synnøve Johannesdatter

Vadsø

Dødsdom

1678

Kirsten Knudsdatter

Vadsø

Frikjent

1680

Karen Klemmitsdatter

Kjelvik

Frikjent

1680

Peder Gundersen

Kjelvik

Bot

1680

Gunder Tommersen

Hammerfest

Ukjent

1685

Karen Nilsdatter

Sandskjær

Utsatt

1688

Birgitte Erichsdatter

Sandskjær

Frikjent

1689

Karen Simensdatter

Kiberg

Skrifte

1690

Marit Nilsdatter

Kariel

Skrifte

1690

Anders Poulsen

Varanger

Drept under

Forvaring

1692

 

- Listen inkluderer ikke injurieanklager (med trolldomsinnhold). Det finnes

om lag 10 slike injuriesaker.

- Finnmarkslisten har med seks personer (fem menn og en kvinne) som er

dømt som «medvitere» i tråd med trolldomslovgivningen fra

1617 – det betyr at de har søkt råd, eller benyttet seg av, trollfolks magiske

virksomhet (vanligvis tale om en eller annen form for hvit magi).

 

Kilder og kildeutgivelser

Rettsakter, tingbøker, lensregnskap og relasjoner (ved Statsarkivet i Tromsø)

 

Tingbokkildene til trolldomsprosessene i Finnmark finnes i skannet form fra digitalarkivet.

 

Norske trolldomsprosesser – database som bygger på et avskriftsmateriale i

Norsk Folkeminnesamling (IKOS, UiO). Dessverre inneholder denne listen mange feil og har store mangler, særlig når det gjelder trolldomssaker fra Finnmark.

 

Lilienskiold, Hans H. Trolldom og Ugudelighet i 1600-tallets Finnmark, redigert og

bearbeidet av Rune Blix Hagen og Per Einar Sparboe, Ravnetrykk: Tromsø 1998.

 

Tingbok for Finnmark 1620-1633, redigert av Hilde Sandvik og Harald Winge,

Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 1987.

 

Willumsen, Liv Helene, Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift (finnes også i engelsk utgave), Bergen, 2010.

 

Litteratur:

Alm, Ellen Janette. Statens rolle i trolldomsprosessene i Danmark og Norge på 1500- og

1600-tallet, Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø 2000.

 

Andreassen, Reidun Laura & Liv Helene Willumsen. Steilneset Memorila. Art Architecture History, Orkana forlag, Stamsund 2014.

Hagen, Rune. "Harmløs dissenter eller djevelsk trollmann? Trolldomsprosessen mot samen
Andres Poulsen i 1692." Historisk Tidskrift 81, nr. 2-3 (2002): 319-346.

Hagen, Rune "Satan i nord. Forfølgelse av trollfolk i Finnmark på 1600-tallet." I Hinsides: Folkloristiske perspektiver på det overnaturlige, Arnfinn Pettersen, Ole Marius Hylland og Siv Bente Grongstad (red.), 50-73. Oslo: Spartacus, 1999.

Hagen, Rune.”The Witch-Hunt in Early Modern Finnmark." Acta Borealia, nr. 1 (1999): 43-62.

Hagen, Rune Blix. Hekser – fra forfølgelse til fortryllelse, Oslo 2003 (ny utgave fra 2010).

Hagen, Rune Blix. Samer er trollmenn i norsk historie. Trolldomsforfølgelsene av samer (sammendrag på samisk ved Aage Solbakk), Kárásjohka 2005, nytt opplag i 2010.

Hagen, Rune Blix. Dei Europeiske Trolldomsprosessane, Samlaget, Oslo (2007), 2014. 

Hagen, Rune Blix. “Vardø – Norges Hekseby” i Einar Niemi og Christine Smith-Simonesen (Red.): Det Hjemlige og det Globale, Festskrift til Randi Rønning Balsvik, Akademisk Publisering A/S, Oslo 2009: 368-385 (Artikkelen inneholder navn på samtlige som ble tiltalt og dømt ved Vardø tingsted).

Hagen, Rune Blix. ”Forfølgelse av samiske trollfolk i Vest-Finnmark”, Heimen nr. 1-2010: 35-50.

Hagen, Rune Blix. «Forfølgelse av trollfolk i fortid og samtid», Kirke og Kultur, nr.1-2012.

Hagen, Rune Blix. Ved porten til helvete. Trolldomsprosessene i Finnmark, Cappelen Damm 2015.

Heksebrenning i Nord, temanummer av Ottar, nr. 5-2012.

 

Næss, Hans Eyvind. Trolldomsprosessene i Norge på 1500-1600 tallet,

            Oslo 1982

 

Willumsen, Liv Helene. Trollkvinne i nord: i historiske kilder og skjønnlitteratur,

Skriftserien nr. 1, Høgskolen i Tromsø 1994

Willumsen, Liv Helene. Dømt til ild og bål. Trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark. Orkana Akademiske, Stamsund 2013.

-------------------------------

hekser.html

Noen sentrale fakta om de store trolldomsprosessene i Europa

 

hekseprosesser.html

Samling av pekere til hekser, demonologi og trolldomsprosesser

 

Trolldomsprosessene i Norge

 

Mandrup Pedersen Schønnebøl. Lagmannsdømming i nordnorske trolldomssaker 1647-1680

 

THE PERSECUTION OF WITCHES IN EARLY MODERN FINNMARK
Rune Blix Hagen, University of Tromsø
The Midnight Sun Witchcraft Conference 2007, Vardø, Norway

Despite few inhabitants, the northeast county of Finnmark had not only the worst persecution of so-called witches in Norway, but also amongst the most severe witch-hunts in Europe during the 17th-century. This is made clear when we compare the numbers of victims to population and waves of trials in other countries. Tax rolls, and other sources from the very late 17th century, reveal a total population of approximately 3 200 inhabitants, of which 1 500 were Sami – the indigenous people of northern Europe. Finnmark’s Norwegian inhabitants lived primarily in smaller fishing villages along the coast. The fishing villages, Vardø, Kiberg and Vadsø, where the witch-hunts were most severe, had 100-200 inhabitants in the 17th-century. Uncertain economies, social hardship, and declining populations coloured their circumstances. Most of the witch-trials occurred from 1621-1663 in the coastal villages of Varanger Fjord. We find the most brutal and extensive string of witch-trials in 1621, in Vadsø, Ekkerøy, Kiberg and Vardø. This is partly the case in the 1630s, in the period from 1652-1656 and during the worst chain of panic trials a few winter months in 1662-1663. With only minor exceptions, this string of trials victimized women, including some girls younger than 12 years old. The intense persecutions of women are characterized, too, by a strong element of diabolism, severe torture and the use of doubtful judicial methods such as the water test. If sorcery crimes are compared to other crimes in 17th-century Finnmark, it is undoubtedly the first category of crime that led to death sentences for most of those accused. If we limit ourselves to Vardø and the Varanger regions alone, we discover that the use of the death penalty in other crimes only involves a tiny fraction, compared to sorcery related crimes. This singles out Finnmark from all other regions in Norway and most of the Nordic regions too. With a low population, combined with typically male fishing villages, we can speak of a tendency leaning towards the annihilation of the female populace. Altogether, I have registered as many as 138 people who were accused of breaches of sorcery and who had been in touch with the judicial apparatus of Finnmark, from 1593-1692. Among these were 92 individuals who were sentenced to death. Four of these had died in custody before final sentence. Two men and 50 women were burned at the stake in Vardø.

Dorte Poffuelsdatter (Vardø, våren 1663): Lad legemet pinis saa det fich scham, men siellen schal i dog lad bliffue ti den kommer dog i Gudtz rige.

 

Rune Blix Hagen,

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (rom N-329 i Breiviklia)

Universitetet i Tromsø. Norges arktiske universitet

N-9037 Tromsø

Hagens hjemmeside

 

Tlf.: 77 64 41 30

 

(Sist endret i februar 2021)