TROLLDOM, HEKSER OG HEKSEPROSESSER - INTERNETTRESSURSER:

Heksekunst på campus

Hekseprosessene - nettstudium               

Hekselitteratur ved UB i Tromsø Beste samling i Norge!

Hekseforskning i verdensklasse

Trolldomsprosessene i Norge, fra Store norske leksikon

Den europeiske hekseforfølgelsen - noen fakta
Anbefales som første innføring i hekseprosessene

Nordnorske hekseprosesser – oversikt over trolldomsdømte i Nordland, Tromsø og Finnmark

Dei europeiske trolldomsprosessane

Da Lucifer kom til Vardøhus. En undersøkelse av demonologiske idéers utbredelse i Finnmark i forhold til resten av landet.  Av Torstein Stave, Masteravhandling fra høsten 2012.

Anklagede menn i trolldomsprosessene i Norge av Lars Petter Marthinsen - masteravhandling (V-2008)

Trolldomsprosesser i Norge på 1700-tallet Masteravhandling av Mink Chan (høsten 2009)

Trolldomsforskning i Norden ca.1970-2010 – En forskningsoversikt. Masteravhandling av Else Lilly Johansen (høsten 2011).

Heksebålet i Tromsø 1609    

Verdens dokumentarv fra nord – kronikk om tingbøkene fra Finnmark

Trolldomsprosessene – Hekseprosessene (snl-artikkel fra 2013)           

Troll

Satans kvinnfolk
Demonene blant oss
Forfølgelse og fortryllelse (bokomtale)
Kraftig heksebrygg
Norsk skamplett Minnebauta over norske hekser
Hexenwahn - ängste der Neuzeit. Ei stor og meget innholdsrik hekseutstilling ved det Tyske Historiske Museum i Berlin - fram til 6. august 2002

KONGEBRYLLUP I OSLO - Blant konger og hekser

Heksejakten i Salem 1692
Trollkvinnenes hemmelige rike
Halloween - Alvenes festaften
Heksenes sankthansfeiring
Valborgsaften i Troms kirke
Heksejakt i arkivene
Paradokset Jean Bodin
Olaus Magnus
Hekserier i jul- og mørketid
En satans julekveld
The Witches' Sabbath at Christmas Eve

Amtmann i Finnmark Hans H. Lilienskiold
The Shaman of Alta. The 1627 Witch Trial of Quiwe Baarsen

Satan im Norden
Am Einstieg zur Hölle
Vorestellungen über Samische Zauberkunst
Kort presentasjon av bøker om hekseprosessene


Dei europeiske trolldomsprosessane
Heksene var opprørere.
Petter Dass
Svovelpredikanten Petter Dass (Kronikk fra juni 2005)
Heksens lykkedrikk - hvit magi
Trolldomsprosessene mot samene på Nordkalotten. - Prosjektskisse

Ellen Alms innledning til OTTARs temanummer om Hekseprosesser og trolldom


OM HEKSER PÅ NETTET - SAMLING AV PEKERE:

GENERELT OM DE HISTORISKE HEKSEPROSESSENE :

·         FORUM FOR HEKSEFORSKNING Beste heksested på nettet!Inneholder masse seriøs informasjon. Har egen nyhetsgruppe
Hexenforschung. Arkiv over e-poster til Europas beste forum for hekseforskning. God søkerfunksjon.
Early Modern Europe: The Witch Hunts. Bøker om hekselære og dokumenter fra heksesaker i fulltekst.En rekke kilderessurser fra Hanover College History Department.
Zeitenblicke - Hexenforchung aktuell. Første nummer (2002) av dette nye e-tidsskriftet har hekseforskning som tema, blant annet med intervju med Carlo Ginzburg
The European Witch-Hunts, c.1450-1750. Med fokus på kvinne- og kjønnsperspektivet
The History of Witchcraft Kursopplegg satt sammen av Dr.Leeson (amerikansk)
Jakter på Hekser.
Intervju med Brian P. Levack
Which Witch Innholdsrik om The Operamusical Which Witch

NORDEN (The Nordic Countries):

De danske troldomsprocessers ophør. Interessant fulltekstutgave av 58 siders avhandling (speciale) på krikehistorie, teologi fra 1995, skrevet av Morten Skovsted. Gode referanser til dansk trolldomsforskning.
Icelandic Sorcery & Witchcraft Trolldomstro og heksejakt på Island
Hornaeus och häxprocesserna i Torsåker. Sveriges verste hekseprosesser fra 1675
Häxorna i Öregrund
Norske trolldomsprosesser. Oversikt over de norske trolldomsprosessene
Trolldomsprosesser i Nord-Norge

Heksebrenning i Nord-Norge

Til Ild og Bål. En kort oversikt over Finnmarks hekseprosesser. Utmerket artikkel fra 1960 av Kirsten Bergh.
De nordnorske trollkvinnene - hvem var de?
Anne Pedersdotter. Fra Norges mest kjente hekseprosess i 1590

Heksemonumentet i Vardø.

Anne Pedersdatter – en heksehistorie. Utstilling i Bergen fra mai 2010.
HEKSEPROSESSENE I SKIEN 1570-1680
HEKSENE I SOKNDAL
Heksene på Vora (Sogn og Fjordane)
Britte Veiteberg – Trolldomsdømt kvinne fra Nordfjord 1664
Lisbet Nypan. Brent i Trondheim 1670 (engelsk)

Lisbet Nypan – Biografi (Norsk)
Trolldomsprosesser i Rogaland Serien i Medlemsblad (1996-97) for DIS-Haugaland
TROLLDOMSPROSESSENE PÅ ØSTLANDET. Gunnar W. Knutsens hovedoppgave i fulltekst fra Tingbokprosjektets hjemmeside
Trolldom og heksekunst i Gudbrandsdalen
Trolldomsprosessane i Bergenshus len 1566-1700. Hovedoppgave i fulltekst fra 1999 (revidert 2000) av Ragnhild Botheim, Universitetet i Bergen
EN TROLLKVINNE SKAL DU IKKE LA LEVE Fra en hekseutstilling i Bergen
Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Digital utgave av den norske klassikeren fra 1901/02

Den digitale heksejakta med URL henvisninger til norske trolldomsprosesser i folkeminnesamlingen

Norske trollfolk. Biografier over enkelte norske trollkvinner og trollmenn

Norske svartebøker
THE NIGHT-HAG Visiting the Lapland Witches. Se Heinrich Füsslis uhyggelige maleri

 

HJEMMESIDE TIL NOEN HEKSEFORSKERE (Homepages):

Cunningfolk. Fulltekster og andre faglige gjøremål til den britiske historikeren Owen Davies
Marko Nenonen. Finsk rettshistoriker med flere publikasjoner omkring trolldomsprosesser.
Gustav Henningsen. Blant europas ledende trolldomsforskere - siden inneholder en omfattende publikasjonsliste.
GERHILD SCHOLZ WILLIAMS.Hjemmeside. Den tysk-amerikanske forskeren skriver blant annet innsiktsfullt om demonologi
H.C.ERIK MIDELFORT Framtredende historiker og hekseforsker
LOUISE NYHOLM KALLESTRUP. Dansk forsker som skriver godt om både hekser i Danmark og Italia.
P G Maxwell-Stuart. Skotsk historiker som har mange spennende ting på: gang
HEXENFORSCHUNG - KLAUS GRAF
WOLFGANG BEHRINGER - Publikasjonsliste fra den fremragende tyske hekseforskeren
RITA VOLTMER Blant de fremste og mest produktive tyske hekseforskere
Gerd Schwerhoff
Malcolm Gaskill Britisk historiker som gir ut meget lesverdige bøker om hekseprosessene, særlig i England
MARÍA TAUSIET. Meget dyktig spansk forsker - med spesialkunnskaper om demonologi
RAINER DECKER Hjemmeside til tysk hekseforsker
Johannes Dillinger. Tysk spesialist på trolldomsprosesser

Liv Helene Willumsen Har tatt doktorgraden i 2008 på en sammenligning av hekseprosesser i Finnmark og Skottland

 

SKOTTLAND, IRLAND og ENGLAND:

THE EUROPEAN WITCH-HUNT Kursopplegg av Dr. Julian Goodare
Survey of Scottish Witchcraft
King James VI and the Demonic Conspiracy: Witch-hunting and anti-Catholicism in 16c. and early 17c. Scotland. Avhandling (M.Phil.) i fulltekstutgave (83 sider) skrevet av Paul McCarry Kidd, University of Glasgow.
Paisley Witchcraft
Fra en berømt skotsk heksesak i 1697
Den store Halloween-festen i 1589
The Scottish witch-hunt database
Witch-hunt of Scotland: How the trial of DOCTOR FIAN Began a New Craze
Hekseprosesser i Skottland. Flere artikler av Dr. Edvard H. Thompson om de skotske hekseprosessene, konsentrert om sakene på 1590-tallet.
Burn the Witch:the Forfar witch hunts of the 1660's
. Heksesaker fra et skotsk lokalsamfunn.
Witchcraft in the Orkney Isles. Trolldomstro Orkenøyene
Witchcraft in seventeenth-century Flintshire. Hekseprosesser fra Wales.
Alan Macfarlane Bøker og artikler (flere i fulltekst) av den kjente antropologen, som også var pioneer innen engelsk trolldomsforskning.
FOLK MAGIC IN BRITAIN

Essex Witch Trials. Heksesaker fra Essex i England
SPIRITS, WITCHES and SCIENCE. Artikkel av Richard Olson om heksetro i England på 1600-tallet.
Irish Witchcraft and Demonology, som er ei bok i fulltekst

 

DEMONOLOGI - HEKSELÆRE - KRITIKK og SKEPSIS:

DAEMONOLOGIE. Fulltekst utgave av kong James VI demonologiske verk fra 1597. Skrevet på bakgrunn av hans smertefulle erfaringer med danske, norske og skotske trollkvinner.
An examen of Witches. Fulltekstutgave av ei bok (den engelske oversettelsen) av juristen Henri Boguet (d.1619) som selv drev storstilt hekseforfølgelse i Burgundy-området.
Witchcraft collection - Cornell University Library. Biblioteket har digitalisert en rekke klassiske tekser omkring magi- og trolldomslære.
Books on Witchcraft and Demonology. Portal til sentrale klassiske bøker innen demonologi og hekseri, alle i fulltekstutgave (meget rikholdig)!
HEKSEHAMMEREN. Omkring et av verdenslitteraturens mest bloddryppende verk, Malleus Maleficarum
Heksenes sammensvergelse. Jean Bodin og heksesabbaten
Anton Praetorius, Fra hans skrifter mot hekseprosesser og tortur

 

SALEM:

Cases of Conscience concerning evil Spirits av Increase Mather fra 1693. Viktig kildeskrift i kjølvannet av Salem 1692
SALEM 1692 Inneholder alt du vil vite om heksejakten i Salem
RETTSDOKUMENTER FRA SALEM 1692

Witchcraft in Bermuda,1650-1696

ARTIKLER og BØKER OM HEKSER (Articles on witchcraft):

The Witch "She"/the Historian "He". Innsiktsfull artikkel av Elspeth Whitney om kjønnsperspektivet i hekseforskningen.
Recent Developments in the Study of The Great European Witch Hunt. Viktig artikkel av Jenny Gibbons. Diskuterer blant annet hvor mange som egentlig ble rammet av nytidens hekseforfølgelse. Print ut og les!
La Inquisición y la Brujeria Artikkel av Gustav Henningsen som blant annet inneholder oversikt over antall dødsdommer i heksesaker fra ulike land sett i relasjon til landenes folketall.
KAN HEKSE FLYVE? Artikkel av Gustav Henningsen
Hunting the Witch.Nyttig nettsted om filmer med heksetema, blant annet om filmen Day of Wrath
The History of the Devil and the Idea of Evil from the earliest times to the Present Day (fulltekstutgave) skrevet i 1899 av Paul Carus. Boka har et eget kapittel om trolldomsprosesser.
Goethes Faust I und die Magie.
Bok i fulltekstutgave, skrevet av Thomas Arnt
The European Witch-craze of the Sixteenth and Seventeenth Centuries. En klassiker fra 1967 av historikeren Hugh Trevor-Roper

 

NETTSTEDER MED SPESIELLE HEKSETEMA:

WERWOLF-PROZESSE.Oversikt over prosesser mot varulver.
Werewolfpage Temasider om varulver
Hans Baldung Grien. Hans Baldung Grien (1484-1545)- En av de mest kjente "heksemalerne"
Tegninger samlet av J J Wick (1522-1588), Zürich
Barnehekser. Om barns rolle i de europeiske hekseprosessene både som offere og anklagere. Har et eget kapittel på "Heksefamilie". Av Sabine Seidel

 

POLEN, TYSKLAND, UNGARN, FRANKRIKE:


Forskjellige heksetegninger (Old pictures on witchcraft)
The Catalogue of Sources of Hungarian Witchcraft

PROCES POUR SORCELLERIE EN ARDENNES Heksesaker fra Ardennes (Frankrike)

Lorraine Witch Trials. Supplerende ressurser til Robin Briggs bok The Witches of

Lorraine (Oxford University Press, 2007)

Hexenprozesse in Kurmainz  Apl. Prof. Dr. Ludolf Pelizaeus, Universität Mainz, 2012.
ARBEITSKREIS INTERDISZIPLINÄRE HEXENFORSCHUNG (AKIH).

Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung (AKIH) Saarbrücken

Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung (AKIH), Rottenburg-Stuttgart
Hexenverfolgungen in Polen. Diplomarbeide i fulltekst fra Viadrina i Frankfurt (Oder), skrevet av Mateusz J. Hartwich våren 2003.

 

Trolldom, Magi og Hekseri som underholdning

The Harry Potter Automatic News Aggregator
I magiens drømmefabrikk
Fenomenet Harry Potter
Den store Harry Potter-helga
Vertshuset Den Glade Heksa

 

Afrika

Witchcraft and the State in South Africa. Artikkel av Johannes Harnischfeger
I Afrika blir hekser fortsatt tatt av dage
Afrikansk heksejakt
The witch-hunts on African sorcerers

 

Heksebevegelser - paganisme:
Margaret Murray. Fulltekst utgave av to klassiske tekster fra egyptologen Margaret A. Murray.

 

Hekseartikler av Rune Hagen - publikasjonsliste
Institutt for historie og religionsvitenskap,

UiT Norges arktiske universitet

Breivika, 9037 Tromsø.
Tlf.: 77 64 41 30
Rune Blix Hagen

Under oppdatering  høsten 2015