Velkommen til

Kognitivt sommarseminar

i Tromsø

16.-17. juni 2008

NB! Bestill hotell så snart som mulig. Det kan være vanskelig å finne ledige hotellrom når vi har midnattsol i Tromsø.

Klikk her for hoteller i Tromsø. Klikk her for en større liste over hoteller fra Destinasjon Tromsø.

Konferansested: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø (se kartet over UiT -- HumFak er bygning #1)

Kontaktperson: Mona Markussen (mona.markussen"krøllalfa"hum.uit.no) som vedlegg til epost (maks 500 ord)

Kognitivt sommarseminar 2008

SVHUM E-0101, Universitetet i Tromsø, 16.-17. juni 2008

Program

(Klikk på lenkene for å se sammendrag)

Mandag 16. juni

13.15 Velkommen

13.30 Thomas Egan (Hamar): Bom-heving kontra ikke-senking i norsk og engelsk

14.00 Kristin Killie (Tromsø): Om utviklinga av adverbiale –ing-setninger i engelsk: grammatikalisering og subjektifisering

14.30 Guro Fløgstad (Oslo): I hvilken grad kan semantisk endring i grammatikaliserte resultativkonstruksjoner predikeres?

15.00 Kaffepause

15.30 Ellen Hellebostad Toft (Oslo): Klassifiserande genitivkonstruksjonar i norrønt

16.00 Mona Markussen (Tromsø): Leksikon og grammatikk: to sider av same sak. Kvantitative uttrykk i fransk

16.30 Kristian Kristoffersen, Ålov Runde og Marianne Lind (Oslo): Han skal til byen vs Han skal dra til byen– ein kognitivgrammatisk analyse

17.00 Businessmøte

19.30 Fellesmiddag i byen: vi har bestilt bord på restaurant Lotus Vin og Mathus AS, Sjøgata 39

 

Tirsdag 17. juni

10.00 Laura Janda (Tromsø): Russisk grammatikk som et konstruksjonsnettverk

10.30 Elena Tkachenko (Oslo): Patterns of minority language use and the acquisition of verbal morphology in Russian-Norwegian bilingual children

11.00 Laura Janda, Olga Lashevskaya, Tore Nesset og Svetlana Sokolova (Tromsø): Til kamp mot tomheten!

11.30 Lunsj : Lunsj i "champagnekantinen" er gratis for alle som kommer med et foredrag

13.00 Nina Gram Garmann (Oslo): Bruksbasert analyse av fonologiske endringer. Konsonantendringer i gammelnorske ord med lang aksentuert stavelse som får forlenget vokalen

13.30 Philipp Conzett (Tromsø): Genuset til nullavleiingar i norsk

14.00 Hanne Martine Eckhoff (Oslo): Å sette bestemthet på kartet – med gammelgresk og gammelkirkeslavisk som peilemerker