Vå 2011 er programmet for den russiske filmklubben flyttet til: !