NORKOG 2014

Når: 20.-21.06.2014

Hvor: E-0101

Fakultetet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning (se på kartet her)

UiT Norges arktiske universitet

Program

Klikk på titlene for å hente sammendrag

Fredag 20.06.2014

Ansvarlig for tidskjema 9.00-12.00: Maarten Lemmens  
9.00-9.10 VELKOMMEN  
9.10-9.35 Prefigering og verbklassifisering i gammelkirkeslavisk Hanne Martine Eckhoff
9.35-10.00 Finnes det verbale diminutiver i russisk? Anastasia Makarova
11.00-10.25 En perfektiv brer om seg: Evidens fra rioplatensisk spansk Guro Fløgstad
10.25-10.45 PAUSE
10.45-11.10 Possessivkonstruksjoner i nordsamisk Laura Janda og Lene Antonsen
11.10-11.35 «Voi krannini, olet hullu, ko villittelet ketule.» Lån av en konstruksjon fra samisk til kvensk Anna-Riitta Lindgren og Leena Niiranen
11.35-12.00 Nomenbøying i kvensk Hana Kučerová
12.00-13.00 LUNSJ i “Den Lille Kantinen”
Ansvarlig for tidskjema 13.00-17.45: Laura Janda  
13.00-13.45 Invitert plenarforedrag: Min reise fra generativ til kognitiv grammatikk Rolf Theil
13.45-14.10 “Why was that funny?”: Exploring humor and language in Norwegian Sign Language Eli Raanes, Lindsay Ferrara og Anna-Lena Nilsson
14.10-14.35 Lingvistisk enhet eller demonstrasjon: en diskusjon om leksikalisering og grammatikalisering av gester i norsk tegnspråk Lindsay Ferrara og Rolf Piene Halvorsen
14.35-15.00 PAUSE
15.00-15.25 Sammensatte substantiver i kognitiv grammatikk: «domains all the way down» Eli-Anne Eiesland
15.25-15.50 Norske frasar og kognitiv lingvistikk Margunn Rauset
15.50-16.15 Asymmetrisk koordinasjon og konstruksjonsbetydning Torodd Kinn
16.15-16.30 PAUSE
16.30-16.55 Grammatikalisering av her og der Urd Vindenes
16.55-17.20 Leksikalsk og grammatisk språkutvikling hos tyrkisk-norske småbarn Pernille Hansen, Emel Türker-van der Heiden og Hanne Gram Simonsen
17.20-17.45 No Blur Principle og færøysk verbbøying Hans-Olav Enger
19.30 KONFERANSEMIDDAG ved Rå Sushi, 16 Skippergata, Tromsø NB: Vi dekker mat, men deltakere må betale separat for alkohol

Lørdag 21.06.2014

Ansvarlig for tidskjema 9.15-12.00: Rolf Theil  
9.15-10.00 Invitert plenarforedrag: Kontrastiva perspektiv på statiska rumsuttryck: lexis, konstruktioner, och gester Maarten Lemmens
10.00-10.25 «Det sto aldri på noe papir, men det lå i luften og satt i veggene» Om ligge, sitte og stå brukt som lokasjonsverb i norsk Elisabeth Holm
10.25-10.45 PAUSE
10.45-11.10 Det «schizofrene» adjektivet schizofren – bruk av schizofren i skandinaviske lærebøker i psykiatri Helga Mannsåker
11.10-11.35 Mellan og mellom som oversettelsesekvivalenter for engelsk between Gudrun Rawoens og Tom Egan
11.35-12.00 NORKOG-møte: Valg, Planer for fremtiden
12.00-13.00 LUNSJ i “Den Lille Kantinen”
Ansvarlig for tidskjema 13.00-16.30: Tore Nesset  
13.00-13.25 Dative Sickness: A Phylogenetic Analysis of Argument Structure Evolution in Germanic Tonya Kim Dewey, Michael Dunn, Carlee Arnett, Thórhallur Eythórsson, Jóhanna Barðdal
13.25-13.50 Rethinking the Indo-European expressions of predicative possession in a Cognitive Construction Grammar perspective: The case of the ‘dative + be’ construction Serena Danesi
13.50-14.15 Automatisk vurdering og rangering av setninger i tekstberikelse: «Hvilke setninger er mest aktuelle for andrespråkbrukere?» Robert Reynolds
14.15-14.30 PAUSE
14.30-14.55 Concepts of perception: language or experience? Dagmar S. Divjak
14.55-15.20 En FOTnote om reduserte vokaler i gammelrussisk Tore Nesset
15.20-15.45 Hvor stabile er fonologiske mønstre hos norske barn? Nina Gram Garmann og Marilyn Vihman
15.45-16.00 PAUSE
16.00-16.30 TROLLing workshop: se http://opendata.uit.no/ NOTE: This site will NOT be open for use before June 18!!!
16.30 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING